Termékértékelési és moderálási szabályzatTermékértékelési és moderálási szabályzat – w.netmarkabolt.hu Webshop 

  
A w.netmarkabolt.hu webáruház üzemeltetője a HPH Special  Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4026 Debrecen Vendég utca 84. ; cégjegyzék-száma: 09-09-007592; email elérhetőség: netmarkabolt@netmarkabolt.hu,
telefonszám: (+36) 52 879-105) a webáruházban lehetővé teszi vásárlóinak a megvásárolt termék(ek), a szolgáltatás, a webáruház értékelését, amelyeket az értékelés megtörténtét követően elhelyez a webáruház kapcsolódó oldalain.

A w.netmarkabolt.hu örömmel fogadja a termékeivel kapcsolatos visszajelzéseket, ezért lehetővé teszi a w.netmarkabolt.hu -n megvásárolható termékeknek az oldalon szöveggel, és/vagy 1-5 csillaggal történő értékelését.  
A termékértékeléshez a w.netmarkabolt.hu-n történő regisztráció nem szükséges. A w.netmarkabolt.hu oldalon történt vásárlást követő 9. napon a w.netmarkabolt.hu e-mail megkeresést küld a vásárlónak, melyben lehetőséget kínál számára az általa vásárolt termék értékelésére.  
Vásárlás nélkül is lehetséges értékelést leadni a termékoldalon található „értékelem a terméket” gombon.
A termékértékelés során az értékelőnek a szöveges értékelést követően meg kell adnia egy minimum 3 karakter hosszú felhasználónevet. (Sem e-mail címet, sem semmi további adatot nem rögzít és nem tárol a w.netmarkabolt.hu ezen felül.) A termékértékelés az értékelő felhasználóneve alatt jelenik meg.  
A beküldött értékelés az értékelést követően azonnal megjelenik a véleményezett termékeknél, de az adminisztrátorok a szöveges értékelések tartalmát szemlézik és esetenként moderálják, illetve inaktiválják. Moderálás esetén a szöveges értékelés részben kerül módosításra, kitakarásra, míg inaktiválás esetén mind a szöveges értékelés, mind a számszerű, csillagos értékelés inaktiválásra kerül. A számszerű, csillagos értékelés esetében az adminisztrátorok nem moderálnak, ezen értékelés az értékelés milyenségétől függetlenül megjelenik.

Az értékelő nem jogosult olyan tartalmak közzétételére, amelyek:  
•  a tartalom jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet; 
•  bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg; 
•  jóerkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat; 
•  jogellenes, vagy jogellenes magatartással kapcsolatos, vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít; 
•  mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha védjegyoltalomba ütközik, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok illetve egyéb szerzői és szomszédos, illetve személyhez fűződő jogok sérelmét okozza vagy okozhatja; 
•  megtévesztő információt tartalmaz; 
•  harmadik fél irányában gazdasági, politikai reklámot tartalmaz; 
•  harmadik fél weboldalára mutató linket tartalmaz; 
•  a Társaság gazdasági érdekeivel súlyosan ellentétes; 
•  a Társaság azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja;
•    közzétételéért az értékelő harmadik személytől fizetséget vagy egyéb pénzbeli ellenszolgáltatást kapott, 
•    sértőek, fenyegetőek, tisztességtelenek, zaklatóak, rágalmazók vagy becsületsértők, vulgárisak, obszcének, gyűlöletkeltők, rasszisták vagy egyéb okból kifogásolhatók, 
•    pornográf jellegűek, erőszakosak vagy a kiskorúakra nézve egyéb módon károsak, vagy ártalmasak. 
•    másokat faji, etnikai, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai, egyéb hovatartozásuk miatt sértő vagy becsmérlő
•    gyűlöletkeltésre biztató, fenyegető, uszító vagy személyeskedő tartalmú kijelentéseket,
•    vagy a fentiek gyanúja felmerülhet.

 

A termékskálára, árképzésre, rendelésre, kiszállításra, fizetési módokra, illetve egyéb ügyfélszolgálati tevékenység körébe tartozó témára vonatkozó észrevételek nem képezik a termékértékelés tárgyát. A fenti észrevételeket az netmarkabolt@netmarkabolt.hu e-mail címen várjuk.  

Az értékelések közzétételére vonatkozó kötelezettség nem áll fenn. 

A jóváhagyott értékelés a w.netmarkabolt.hu oldalon a terméklapokon kerül közzétételre. A jóváhagyott értékelések az értékelt termék lapján a Vélemények menüpont alatt találhatók meg, ahol feltüntetésre kerül az összes értékelés száma, valamint az értékelések számtani átlaga számokkal, valamint csillag piktogramok formájában.
  

 

Debrecen, 2022.05.27
  
A Termékértékelési és Moderálási szabályzat az alábbi linken tölthető le pdf formátumban: Termékértékelési és Moderálási szabályzat